Cjenik

Cjenik


Cijene posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina kao i za ostale usluge posredovanja.

 

USLUGE POSREDOVANJA U KUPOPRODAJI:
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.
Najviša ukupna provizija6%
Najniža ukupna provizija4%
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje
nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
2 – 4 %, ali ne manje od 6.000,00 kn
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje
nekretnine (naplaćuje se od kupca)
2 – 3 %, ali ne manje od 6.000,00 kn
*Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom
2-3%
ZAKUP I NAJAM
Iznajmljivanje i davanje u zakup
Provizija od najmodavca i zakupodavca
JEDNA mjesečna najamnina (do 5 godina)
Unajmljivanje i zakup
Provizija od najmoprimca i zakupnika
JEDNA mjesečna najamnina (do 5 godina)