Izrada Energetskih Certifikata

Izrada Energetskih Certifikata


Danom pristupanja EU u Republici Hrvatskoj nastaje obaveza prilaganja energetskog certifikata kod sklapanja Ugovora o kupoprodaji zgrade ili stana površine veće od 50 m2 (odnosi se na ukupnu površinu zgrade).

 

Energetski pregledi građevina i energetsko certificiranje zgrada

Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba.

Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovome Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Na temelju članka 31. stavka 3. Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada („Narodne novine“, broj
36/10) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi ODLUKU o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada.

Kompletan cijenik možete pogledati ovdje.

Od 1. srpnja 2013. godine, prvog dana unutar EU-a, niti jedna nekretnina u Hrvatskoj, osim rijetkih izuzetaka, ne može biti prodana bez energetskog certifikata kao sastavnog dijela kupoprodajnog ugovora. Agencije su obustavile zaključivanje kupoprodajnih ugovora za nekretnine koje nemaju certifikat!

U skladu sa Zakonom o učinkovitom korištenju energije energetski certifikat obavezan je:

za sve novoizgrađene zgrade, (moraju ga imati prije početka njezine uporabe)
za sve zgrade, urede i stanove koji su veći od 50 m² i koji se prodaju (moraju ga imati prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, a najkasnije danom pristupanja RH u članstvo EU 1. srpanj 2013. godine).

Novim izmjenama Zakona, iz svibnja 2012. godine, povećane su i kazne za neprovođenje energetskog pregleda i certificiranja do 100.000,00 kn.

 

Fabek Nekretnine u suradnji s ovlaštenim inžinjerima građevinarstva, strojarstva te ovlaštenim energetskim certifikatorom nudi:

  • Energetsku certifikaciju koju provodi ovlaštena osoba (energetski pregled zgrada; ocjena energetskog pregleda zgrade; izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade)
  • Konzultantske usluge (praćenje mjesečne potrošnje energije; praćenje energetske uštede; izradu plana optimirane i racionaliziranje potrošnje energenata, raspodjela troškova energenata na korisnike)
  • Tehnička i tehnološka rješenja visoke energetske učinkovitosti kojima se povećava uporabna vrijednost pojedinom objekta

 

Za sve informacije i dogovore vezane uz ishodovanje energetskog certifikata
obratite nam se s povjerenjem na naše telefone: 01 3357 117 / 098 9432 451
ili emailom: fabeknekretnine@gmail.com